Tag Archives: Dryfast

แห้งเร็ว ระบายเหงื่อ

Transdry, Storm Fabrics

Transdry Cotton ผ้าทรานสดราย คอตต้อน         เป็นผ้าคอตต้อน ระบายเหงื่อแห็งเร็ว เป็นเทคโนโลยีอเมริกา โดย Cotton Incorporated ใส่แล้วแห้งเร็วกว่า คอตต้อนธรรมดา 2เท่า Storm Cotton ผ้า สตรอม คอตต้อน             เป็นผ้าคอตต้อน กันน้ำ ระบายอากาศได้ดี เป็นเทคโนโลยีอเมริกา โดย Cotton Incorporated ประหยัดพลังงาน แห้งเร็ว

Bamboo, Coolmode

Bamboo Fabric ผ้าส่วนผสมใยไผ่             มีคุณสมบัติ นุ่ม สบาย ระบายอากาศ ใส่แล้วเย็นสบาย ไม่ยับง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Coolmode เสื้อคูลโหมด เสื้อลดโลกร้อน           ระบายเหงื่อ แห้งเร็ว ประหยัดพลังงาน (ปรับอุณหภูมิแอร์ให้สูงขึ้น 1 องศา ได้สบาย เมื่อเปรียบเทียบกับเสื้อผ้าชนิดอื่น) สามารถพิมพ์โลโก้ และ พิมพ์ป้าย Coolmode ติดที่เสื้อได้ เป็นโครงการ ร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ องค์การบริหารจัดการก๋าซเรือนกระจก