Bamboo, Coolmode

Bamboo ผ้าส่วนผสมใยไผ่

 

 

 

 

 มีคุณสมบัติ

  • นุ่ม สบาย ระบายอากาศ
  • ใส่แล้วเย็นสบาย ไม่ยับง่าย
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Coolmode เสื้อผ้าลดโลกร้อน

 

 

 

 

  • ระบายเหงื่อ แห้งเร็ว
  • ประหยัดพลังงาน (ปรับอุณหภูมิแอร์ให้สูงขึ้น 1 องศา ได้สบาย เมื่อเปรียบเทียบกับเสื้อผ้าชนิดอื่น)
  • สามารถพิมพ์โลโก้ และ พิมพ์ป้าย Coolmode ติดที่เสื้อได้
  • เป็นโครงการ ร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ องค์การบริหารจัดการก๋าซเรือนกระจก