Tag Archives: Cool

Bamboo, Coolmode

Bamboo Fabric ผ้าส่วนผสมใยไผ่             มีคุณสมบัติ นุ่ม สบาย ระบายอากาศ ใส่แล้วเย็นสบาย ไม่ยับง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Coolmode เสื้อคูลโหมด เสื้อลดโลกร้อน           ระบายเหงื่อ แห้งเร็ว ประหยัดพลังงาน (ปรับอุณหภูมิแอร์ให้สูงขึ้น 1 องศา ได้สบาย เมื่อเปรียบเทียบกับเสื้อผ้าชนิดอื่น) สามารถพิมพ์โลโก้ และ พิมพ์ป้าย Coolmode ติดที่เสื้อได้ เป็นโครงการ ร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ องค์การบริหารจัดการก๋าซเรือนกระจก