Oeko Tex Standard 100 Class 1

By | 11/06/2018

Oeko Tex Standard 100 Class 1

 

 

16.HTH.79821

report 17.0.25441

คุณภาพส่งออก ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Oeko Tex Standard 100 Class 1

(ควบคุมสารเคมีให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 3 ขวบ)

Oeko Tex® Association คือ สถาบันระหว่างประเทศ เพื่อ การวิจัยพัฒนา และทดสอบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องหนัง  ตั้งอยู่ที่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

Oeko Tex Standard 100 คือ มาตรฐานสากลที่ควบคุมปริมาณสารเคมี 100 รายการ ให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

Class 1 สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอปลอดภัย สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 3 ขวบ