Transdry, Storm Fabrics

Transdry ผ้าทรานสดราย

 

 

 • เป็นผ้าคอตต้อน ระบายเหงื่อแห็งเร็ว
 • เป็นเทคโนโลยีอเมริกา โดย Cotton Incorporated
 • ใส่แล้วแห้งเร็วกว่า คอตต้อนธรรมดา 2เท่า

Storm ผ้า สตรอม

 

 

 

 

 • เป็นผ้าคอตต้อน กันน้ำ ระบายอากาศได้ดี
 • เป็นเทคโนโลยีอเมริกา โดย Cotton Incorporated
 • ประหยัดพลังงาน แห้งเร็ว

Bamboo, Coolmode

Bamboo ผ้าส่วนผสมใยไผ่

 

 

 

 

 มีคุณสมบัติ

 • นุ่ม สบาย ระบายอากาศ
 • ใส่แล้วเย็นสบาย ไม่ยับง่าย
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Coolmode เสื้อผ้าลดโลกร้อน

 

 

 

 

 • ระบายเหงื่อ แห้งเร็ว
 • ประหยัดพลังงาน (ปรับอุณหภูมิแอร์ให้สูงขึ้น 1 องศา ได้สบาย เมื่อเปรียบเทียบกับเสื้อผ้าชนิดอื่น)
 • สามารถพิมพ์โลโก้ และ พิมพ์ป้าย Coolmode ติดที่เสื้อได้
 • เป็นโครงการ ร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ องค์การบริหารจัดการก๋าซเรือนกระจก